กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

วีดิโอ


31/12/2564
9:55 นาที
17 ครั้ง
29/9/2563
17:10 นาที
92 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 657 ครั้ง