กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลอง

การเงินและบัญชี

กลุ่ม
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
งบทดลอง เดือน กันยายน 2565
ดาวน์โหลด :
งบทดลองเดือนกันยายน 2565.pdf ( 4.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 18 ครั้ง)
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลด :
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565.pdf ( 3.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
ดาวน์โหลด :
งดทดลองเดือนกรกฎาคม 2565.pdf ( 3.96 MB ) ( ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 539 ครั้ง