กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายพัสดุครุภัณฑ์

กลุ่ม
19/9/2565
การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1580 ครั้ง