กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศเขตฯ

อัคคีภัย

กลุ่ม
1 2
28/12/2565
บัญชีผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
9/4/2564
การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
9/4/2564
การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีอัคคีภัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
4/12/2562
การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย กรณีอัคคีภัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1885 ครั้ง