กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)


 
โฮมเพจอย่างเป็นทางการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม 


     
     # รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562  คลิ๊กที่นี่  (30/3/62) 

     # แบบตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด  คลิ๊กที่นี่  (30/3/62) 

     # Infographic ข้อมูลการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม (พร้อมด้วย QR Code) คลิ๊กที่นี่ (.pdf , .pptx )  

     # คำจำกัดความ/นิยาม ของคำว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของโครงการรณรงค์ คลิ๊กที่นี่ 
          >> PowerPoint ชี้แจงระบบ E-Report คลิ๊กที่นี่

     # แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่  (30/3/62) 
          >> เอกสารประกอบแผนฯ 1 การดำเนินการช่วงรณรงค์และเตรียมความพร้อม (18 มีค. 62 - 10 เม.ย. 62) คลิ๊กที่นี่ 
          >> เอกสารประกอบแผนฯ 2 การดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น (11-17 เม.ย.62)  คลิ๊กที่นี่

     # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 573/2562  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ 
 
    # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 574/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ 
 
     
---------------------------------------------------
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร. 089 9696778


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม
 

governor

Download เอกสาร

     # ผลการดำเนินการ 7 วันระวังอันตราย จ.สมุทรสงคราม (พฤหัสฯ 27 ธ.ค.61 - พุธ 2 ม.ค.62)  (HOT!) 
 
        >>> สรุปภาพรวม 7 วัน คลิ๊กที่นี่ 
        >>> สรุปถอดบทเรียน คลิ๊กที่นี่

          >>> สรุปรายวัน
                  >> วันพฤหัสฯ ที่ 27 ธันวาคม 2561 (วันที่ 1 ของการรณรงค์) 
                        - สรุปประจำวัน
                        - รายงานข้อมูล
                        - จุดตรวจ/ด่านชุมชน
                        - ข้อมูลผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต
                        - บันทึกข้อความนำเรียนผู้บังคับบัญชา

                  >> วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 (วันที่ 2 ของการรณรงค์) 
                        - สรุปประจำวัน
                        - รายงานข้อมูล
                        - จุดตรวจ/ด่านชุมชน
                        - ข้อมูลผู้บาดเจ็บ / เสียชีวิต
                        - บันทึกข้อความนำเรียนผู้บังคับบัญชา

                  >> วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 (วันที่ 3 ของการรณรงค์) 
                  >> วันอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561 (วันที่ 4 ของการรณรงค์) 
                  >> วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 (วันที่ 5 ของการรณรงค์) 
                  >> วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2562 (วันที่ 6 ของการรณรงค์) 
                  >> วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2562 (วันที่ 7 ของการรณรงค์) 


     # ภาพกิจกรรมช่วงรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ (03/01/2562)
                >> การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ  คลิ๊กที่นี่
                >> การดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ คลิ๊กที่นี่
                >> ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  คลิ๊กที่นี่
                >> ภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลิ๊กที่นี่
                >> บรรยากาศพิธีเปิดศูนย์ การปล่อยขบวนแถว คลิ๊กที่นี่

     # คำกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติร่วมฯ , คำกล่าวรายงานฯ , สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  คลิ๊กที่นี่  (25/12/61)

     # กำหนดการ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติร่วมฯ  วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. + แผนผังเส้นทางขบวนรณรงค์   คลิ๊กที่นี่  (24/12/61)
     
     # รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  คลิ๊กที่นี่  (24/12/61)

     # แบบตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด  คลิ๊กที่นี่  (24/12/61)

     # Infographic ข้อมูลการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดสมุทรสงคราม (พร้อมด้วย QR Code) คลิ๊กที่นี่ (.pdf , .pptx (24/12/61) 

     # คำจำกัดความ/นิยาม ของคำว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของโครงการรณรงค์ คลิ๊กที่นี่ (20/12/61)
          >> PowerPoint ชี้แจงระบบ E-Report คลิ๊กที่นี่

     # แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ (20/12/61) 
          >> เอกสารประกอบแผนฯ 1 การดำเนินการช่วงเตรียมการ คลิ๊กที่นี่
          >> เอกสารประกอบแผนฯ 2 การดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น คลิ๊กที่นี่

     # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2531/2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ (20/12/61) 
 
   # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2532/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทงน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ (20/12/61) 
 
     
---------------------------------------------------
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร. 089 9696778


     จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 641 ครั้ง