กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) ชั้น 4

ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034-715835 

e-mail : disastersongkhram@gmail.com


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 523 ครั้ง