กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม

ศปถ.จ.สมุทรสงคราม


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรสงคราม 
     # รายชื่อจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 ม.ค. 2565  คลิ๊กที่นี่  (29/12/64)  

     # แบบตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัด  คลิ๊กที่นี่  (.pdf , .doc  (14/12/64)  

     # Infographic ข้อมูลการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสมุทรสงคราม (พร้อมด้วย QR Code) คลิ๊กที่นี่  

     # คำจำกัดความ/นิยาม ของคำว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต คลิ๊กที่นี่ 
          >> PowerPoint ชี้แจงระบบ E-Report คลิ๊กที่นี่


     # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2533/2563  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ (15/12/63)  
 
    # คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่  2588/2563 ลงวันที่  18  ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊กที่นี่ (18/12/63)  
 
     
---------------------------------------------------
ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการฯ โทร. 034 - 715835 หรือ 089 - 9696778

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 109 ครั้ง