กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
แจ้งเตือน/ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง สถานการณ์ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ในช่วงวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง สถานการณ์ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมาก อุณหภูมิลดลง และลมแรง ในช่วงวันที่ 1-4 เมษายน 2565
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารทางราชการ และรับมือสถานการณ์ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 21-24 มีนาคม 2565
กิจกรรม ปภ.สส.
โครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ช.ภ.จ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"
โครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "อัคคีภัยบนเรือบรรทุกน้ำมัน และคลังน้ำมัน"
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ก.ช.ภ.จ.สมุทรสงคราม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม
มาตรการองค์กร “สมุทรสงครามร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”<br />ในพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม<br />
แนวทางการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2564 - 2570 <br />แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2570 (แผน อปท.)
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14241 ครั้ง